Kryteria zapisów na seminaria magisterskie dla IV roku

Dr hab. Brygida Kuźniak

Seminarium z prawa międzynarodowego publicznego - wymagania:
- zdany egzamin z przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne;
- określenie stopnia znajomości języków obcych (preferencja dla osób ze znajomością języka niemieckiego i rosyjskiego);
- preferencja dla osób, które zaliczyły kurs „Organizacje międzynarodowe" i (względnie lub) kurs „Prawo Dyplomatyczne i konsularne";

- preferencja dla osób działających w odpowiednich kołach naukowych TBSP UJ.

Zapisy przez system USOS.

Dr hab. Michał Kowalski

Seminarium z prawa międzynarodowego publicznego, tematyka Międzynarodowa ochrona praw człowieka - wymagania:
- zdany egzamin z przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne;
- robocza znajomość j. angielskiego;
- preferencja dla osób, które zaliczyły kurs 'Prawo EKPC' i dla studentów Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Zapisy przez system USOS.