Doktoranci

2015/16 - Promotor: dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ, em.

Doktoranci, studia stacjonarne:

Przedłużenie

Doktoranci, studia niestacjonarne:

Przedłużenie

2016/17 - Promotor: dr hab. Brygida Kuźniak

Doktorantki, studia stacjonarne:

I rok

  • mgr Maryana Kachynska maryana_kachynsk@ukr.net

 

II rok

 

III rok

 

Doktorantki, studia niestacjonarne:

I rok

mgr Weronika Wątor weronika.wator@student.uj.edu.pl

III rok

 

V rok (przedłużenie)

2015/16 - Promotor: dr hab. Michał Kowalski

Doktoranci, studia stacjonarne:

II rok

III rok

IV rok

Doktoranci, studia niestacjonarne:

II rok

III rok