Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Przemysław Roguski

Absolwent studiów prawniczych na uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Trinity College Dublin. Były lektor Niemieckiej Centraly Wymiany Akademickiej (DAAD) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na WPiA UJ. Trener drużyny WPiA UJ na konkurs "Philip C. Jessup International Law Moot Court". Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki, senior advisor fundacji ICT4Peace. 

Kontakt

E-Mail: przemyslaw.roguski@uj.edu.pl
Twitter
ORCIDORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-1723-4674

Dyżury

Terminy dyżurów podane są na stronie głównej oraz w wizytówce w portalu USOS.

Główne publikacje naukowe

 1. P. Roguski, T. Keber, Ius ad bellum electronicum? : Cyberangriffe im Lichte der UN-Charta und aktueller Staatenpraxis, Archiv des Völkerrechts, 2011 Bd. 49 Nr. 4, s. 399-434
 2. U. Fink, T. Keber, P. Roguski, Die Zukunft der Medienregulierung im Europarat, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, 2011 Bd. 55 Nr. 4, s. 292-300
 3. P. Roguski, Private Militär- und Sicherheitsunternehmen im Lichte des Völkerrechts, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 2011 Bd. 4 Nr. 3, s. 411-422
 4. P. Roguski, Globale Internetüberwachungsprogramme und der Menschenrechtsschutz, [w:] B. Kuźniak, M. Ingelevic-Citak, Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku = Meždunarodnoe publičnoe prawo : vyzovy XXI veka = Völkerrecht : Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, 2016. - S. 203-215 
 5. P. Roguski, Verantwortlichkeit der Staaten für von ihrem Territorium ausgehende Cyberangriffe, w:] B. Kuźniak, M. Ingelevic-Citak, Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku = Meždunarodnoe publičnoe prawo : vyzovy XXI veka = Völkerrecht : Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, 2016 - S. 191-201
 6. P. Roguski, Mechanizm rozwiązywania sporów handlowych Światowej Organizacji Handlu, [w:] B. Kuźniak, Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych : perspektywa polska, 2015. - S. 84-97 
 7. P. Roguski, Rozwiązywanie sporów inwestycyjnych : doświadczenia polskie, [w:] B. Kuźniak, Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych : perspektywa polska, 2015, S. 165-177
 8. P. Roguski, Why Crimea is still legally a part of Ukraine, New Eastern Europe, 2015, On conflict and reconciliation no. 5 (18), p. 89-98
 9. P. Roguski, Anatomy of a crisis : not all migrations are treated equal, New Eastern Europe, 2015, A sea of change no. 6 (19), p. 35-45
 10. P. Roguski, Użycie siły w cyberprzestrzeni : "cyberwojna" jako wyzwanie dla systemu Narodów Zjednoczonych w XXI w., [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, 2017. - S. 401-410
 11. P. Roguski, Layered Sovereignty: Adjusting Traditional Notions of Sovereignty to a Digital Environment, [in:] T. Minárik, S. Alatalu, S. Biondi, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky (eds.), 11th International Conference on Cyber Conflict: Silent Battle, 2019, p. 347-359. 

Artykuły online

 1. Opinio Juris, 24.09.2019, France’s Declaration on International Law in Cyberspace: The Law of Peacetime Cyber Operations, Part I
 2. Opinio Juris, 24.09.2019, France’s Declaration on International Law in Cyberspace: The Law of Peacetime Cyber Operations, Part II
 3. Just Security, 27.09.2019, An Overview of International Humanitarian Law in France’s New Cyber Document
 4. Just Security, 06.03.2020, Russian Cyber Attacks Against Georgia, Public Attributions and Sovereignty in Cyberspace