Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. prof. UJ Brygida Kuźniak

Zainteresowania badawcze i kompetencje

- Główne zainteresowania naukowo-badawcze, potwierdzone publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych oraz znajdujące wykorzystanie w aktywności dydaktycznej:

  • prawo organizacji międzynarodowych, w tym prawo pierwotne UE; 
  • prawo dyplomatyczne i konsularne, w tym protokół dyplomatyczny, etykieta prawnicza, negocjacje międzynarodowe; 
  • sądownictwo międzynarodowe.

- Zdany egzamin sędziowski

- Wykładowca Ars Docendi UJ

Kontakt

E-Mail: brygidakuzniak@list.pl

Telefon: 12 663 12 13 podczas dyżuru

Bieżące informacje co do dyżurów (w tym informacje o ewentualnych przesunięciach dyżurów) na bieżąco ukazują się w tzw. wizytówce pracownika w USOS.

Publikacje naukowe

Autorka monografii, podręczników akademickich i komentarzy.

Wybrane publikacje książkowe

B.Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013 (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 359 + XIV) - wydanie 4 zmienione i uaktualnione.

P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo międzynarodowe publiczne. Testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon, Warszawa 2014 r. (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 358 + XX) - wydanie 5 rozszerzone i zmienione.

B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom I, Warszawa 2000 (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 217 + XXI).

B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom II, Warszawa 2000 r. (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 311 + X).

B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Nicejski. Komentarz, Warszawa 2002 r. (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 267 + IX).

B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2012 (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 308 + XX) - wydanie 2 zaktualizowane i poszerzone.

Brygida Kuźniak, Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska, Warszawa 2012, (Wyd. C. H. Beck, s. 324 + XXX).

B. Kuźniak (red.), Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający, Warszawa 2015 (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 225 + XVII).

Brygida Kuźniak (red.), Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, Warszawa 2015, (Wyd. C. H. Beck, s. 193 + XXIII).

B. Kuźniak , M. Ingelevič-Citak (red.), Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku = Meždunarodnoe publičnoe prawo : vyzovy XXI veka = Völkerrecht : Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Kraków 2016, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 237.

B. Kuźniak, M. Marcinko, M. Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017 (Wyd. C. H.
Beck, s. 472 + XIX).