Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ

Main research interests and competences

- Dr. hab. Kuźniak's main research interests and academic activities, including teaching, publications and conference presentations, relate to the following topics:

  • the law of international organizations, including the law of the European Union; 
  • diplomatic and consular law, including diplomatic protocol and ettiquette, international negotiations; 
  • international jurisprudence.

- Passed judge's exam

- Lecturer at Ars Docendi UJ

Contact

E-Mail: brygidakuzniak@list.pl

Phone No.: +48 12 663 12 13 (during office hours)

Current information about office hours is displayed on the main page and on the profile page on USOS.

Main publications

Selected book publications

B.Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2013 (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 359 + XIV) - wydanie 4 zmienione i uaktualnione.

P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo międzynarodowe publiczne. Testy, kazusy, tablice, słownik, zadania i ćwiczenia, leksykon, Warszawa 2014 r. (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 358 + XX) - wydanie 5 rozszerzone i zmienione.

B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom I, Warszawa 2000 (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 217 + XXI).

B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom II, Warszawa 2000 r. (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 311 + X).

B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Nicejski. Komentarz, Warszawa 2002 r. (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 267 + IX).

B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2012 (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 308 + XX) - wydanie 2 zaktualizowane i poszerzone.

Brygida Kuźniak, Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska, Warszawa 2012, (Wyd. C. H. Beck, s. 324 + XXX).

B. Kuźniak (red.), Prawo dyplomatyczne i konsularne - wykład wprowadzający, Warszawa 2015 (Wydawnictwo C. H. Beck, s. 225 + XVII).

Brygida Kuźniak (red.), Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska, Warszawa 2015, (Wyd. C. H. Beck, s. 193 + XXIII).

B. Kuźniak , M. Ingelevič-Citak (red.), Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku = Meždunarodnoe publičnoe prawo : vyzovy XXI veka = Völkerrecht : Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Kraków 2016, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 237.

B. Kuźniak, M. Marcinko, M. Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017 (Wyd. C. H.
Beck, s. 472 + XIX).