Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Office hours during the summer semester

Please be advised that there are no scheduled office hours during the summer vacation.

 • dr Milena Ingelevič-Citak
 • dr hab. Michał Kowalski
 • dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ - Chair holder - Thursday, 15:40-16:40
 • prof. dr hab. Roman Kwiecień - Wednesday, 10:30-11:30
 • dr Marcin Marcinko
 • dr Przemysław Roguski - Tuesday, 11:00-12:00
 • dr hab. Piotr Szwedo - Tuesday, 8:45-9:45

Web Content Display Web Content Display

Ogłoszenia i aktualności

Informacja nt. terminów i sposobu przeprowadzenia egzaminów z PMP

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w związku z zarządzeniem Dziekana WPiA, egzaminy z Prawa Międzynarodowego Publicznego w sesji głównej odbędą się wyłącznie w formie online

Terminy:

 • Egzamin przedterminowy: 27.05.2020
 • Egzamin w sesji (I termin): 19.06.2020
 • Egzamin w sesji (II termin): 26.06.2020
  Egzamin w sesji (termin dodatkowy): 20.07.2020

Sposób przeprowadzenia:

 1. Zapisy na przedtermin oraz egzaminy w sesji następują przez USOS;
 2. Do egzaminu przedterminowego dopuszczone są wyłącznie osoby, które zaliczyły ćwiczenia;
 3. Egzaminy będą składały się z:
  a) 15 pytań testowych wielokrotnego wyboru za 1 punkt;
  b) 10 pytań testowych wielokrotnego wyboru z uzasadnieniem za 2 punkty;
  c) 5 pytań opisowych za 3 punkty;
 4. Łącznie egzamin będzie trwał 45 minut i będzie można w nim uzyskać 50 punktów. Egzamin jest zdany po uzyskaniu co najmniej 26 punktów;
 5. Liczba punktów za oceny bdb/db za zaliczenie ćwiczeń zostanie proporcjonalnie zwiększona w stosunku do zwiększonego do 50 pkt maksymanlnego limitu pkt możliwego do uzyskania z testu egzaminacyjnego.

Zachęcamy również do lektury informacji nt. sposobu przeprowadzenia sesji zamieszczonych na stronach WPiA: https://wpia.uj.edu.pl/nauczanienaodleglosc/sesja-egzaminacyjna

Sukces drużyny WPiA UJ w konkursie Jessup

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż studenci naszego Zakładu, którzy w styczniu wygrali rundy krajowe konkursu "Philip C. Jessup International Law Moot Court" i tym samym zakwalifikowali się do rund międzynarodowych konkursu, w rankingu "Alona E. Evans Award" za najlepsze pisma procesowe zajęli 29. miejsce na świecie, a pismo procesowe dla strony pozwanej (Respondenta) uzyskało piąty najlepszy wynik! 

Ponieważ rundy międzynarodowe zostały odwołane ze względu na epidemię koronawirusa, jest to ostateczny wynik tegorocznego konkursu i zarazem stanowi najlepsze osiągnięcie polskiej drużyny w Jessup-ie. 

Studenci przygotowywali się do konkursu w ramach warsztatów prowadzonych przed dra Przemysława Roguskiego. 

Dyżury pracowników ZPMP we wrześniu

Uprzejmie informuję, że we wrześniu 2020 r. przebywam na urlopie w dniach 15-30 września. 

W I połowie miesiąca zapraszam do kontaktu mailowego: brygida.kuzniak@uj.edu.pl

W razie potrzeby możliwe także spotkanie w formie tele-konferencji lub video-konferencji, po uprzednim umówieniu się drogą mailową, 

dr hab. Brygida Kuźniak

Download files
xlsx
Informacja o zajęciach prowadzonych zdalnie w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego