Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Marcin Marcinko

Adjunct professor, Coordinator of the JU Center for International Humanitarian Law and Human Rights; chairman of the National Commission for International Humanitarian Law at the Main Board of the Polish Red Cross; member of the International Law Association (Polish Group) and the International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection; winner of the Stanisław Kutrzeba prize in the field of human rights protection in Europe; scholarship holder of the Max Planck Institute of Public Comparative Law and International Law in Heidelberg (2005-2006); participant in the research program of the Hague Academy of International Law (2006); associate of the Institute for Strategic Studies in Krakow, Center for European Studies of the Jagiellonian University, as well as the Military Center for Citizenship Education; lecturer and co-organizer of the Polish School of International Humanitarian Law of Armed Conflict in Radziejowice; author of a number of publications devoted to legal issues of international security, in particular the fight against terrorism in international law and issues related to international humanitarian law of armed conflicts.

Contact

E-Mail: marcin.marcinko@uj.edu.pl

Office hours

The current office hours are displayed on the main page and on the USOS profile page.

Main publications

 1. M. Marcinko, ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego, Kraków 2008;
 2. M. Marcinko, Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym, Dęblin 2008;
 3. M. Marcinko, Terrorists in Armed Conflicts: The Question of Combatancy, [w:] “Terrorisme et droit international/Terrorism and International Law” (ed. by Michael J. Glennon, Serge Sur), Hague Academy of International Law, Leiden-Boston 2008;
 4. M. Marcinko, Kwestia stosowania prawa okupacji wojennej w operacjach ONZ, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, nr 2, 2011;
 5. M. Marcinko, Direct Participation in Hostilities and Respect for the Lives of Civilians During Armed Conflicts, [w:] “Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflections on Human Rights Education” (red. K. Mazur, P. Musiewicz, B. Szlachta), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013;
 6. M. Marcinko, The Concept of Genocide in the Trials of Nazi Criminals before the Polish Supreme National Tribunal, [w:] “Historical Origins of International Criminal Law”, vol. 2 (red. M. Bergsmo, W.L. Cheah, P. Yi), Brussels 2014;
 7. M. Marcinko, Klauzula aut dedere aut iudicare w konwencjach międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi powietrznej [w:] „50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi” (red. Z. Galicki, K. Myszona-Kostrzewa), Warszawa 2014;
 8. M. Marcinko, Kwestia państwowości Palestyny z perspektywy prawa międzynarodowego, „Prawo i Polityka”, nr 6, 2015;
 9. M. Marcinko, Stare Miasto jako cel ataku podczas oblężenia Dubrownika w latach 1991-1992 w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, [w:] „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego: 60 lat Konwencji Haskiej i 15 lat jej Protokołu II” (red. E. Mikos-Skuza, K. Sałaciński), Warszawa 2015;
 10. M. Marcinko, Znaczenie międzynarodowego prawa humanitarnego w zwalczaniu powstania w świetle wybranych populacjocentrycznych doktryn przeciwpowstańczych, „Studia Prawnicze KUL”, nr 4 (68), 2016;
 11. M. Marcinko, B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, wydanie 5, Warszawa 2017;
 12. M. Marcinko, The Evolution of UN Anti-Terrorist Conventions towards the Universal Treaty-Based Model of Combating Terrorism, "Groningen Journal of International Law”, vol. 6, ed. 1, 2018.