Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Full CV

Academia Profile

 

Zainteresowania badawcze: międzynarodowe prawo handlu i inwestycji, międzynarodowe prawo zasobów naturalnych, jurylingwistyka.
 
Inne funkcje
Członek Sustainability Self-Steering Committee / UNA Europa Alliance
Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego
 
Nagrody:
Nagroda Rektora UJ za osiągnięcia naukowe I stopnia, za 2018 r.
„Przyjaciel Studenta” nagroda nadawana przez społeczność studentów UJ, 2018
Kawaler Orderu Palm Akademickich (Francja), 2016
Nagroda im. Stanisława Kutrzeby, Uniwersytet w Heidelbergu/UJ (2005)

Wykaz publikacji

Kontakt

E-mail: piotr.szwedo@uj.edu.pl

Dyżury

Terminy dyżurów podane są na stronie głównej oraz w wizytówce na portalu USOS.