Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Roman Kwiecień

Absolwent prawa i filozofii, profesor nauk prawnych; członek Stałego Trybunału Arbitrażowego (2018-2024) oraz arbitrer Trybunału Koncyliacji i Arbitrażu OBWE (od 2019). W pracy badawczej i działalności dydaktycznej zajmuje się prawem międzynarodowym, zwłaszcza zagadnieniami dotyczącymi prawnej pozycji państw, teorii i filozofii prawa międzynarodowego, prawa traktatów, użycia siły zbrojnej, jak również prawem Unii Europejskiej i filozofią prawa.

Wykaz publikacji

Kontakt

E-Mail: roman.kwiecien@uj.edu.pl

Dyżury

Godziny dyżurów dostępne są na stronie głównej oraz w wizytówce na portalu USOS.