Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Milena Ingelevič-Citak

Główny obszar zainteresowań naukowych: problematyka procesów państwotwórczych, uznania międzynarodowego oraz podmiotów nieuznanych; rosyjska doktryna prawa międzynarodowego; problematyka terroryzmu w cyberprzestrzeni.

Kontakt

E-Mail: milena.ingelevic-citak@uj.edu.pl 

Dyżury

Terminy dyżurów podane są na stronie głównej oraz w wizytówce w portalu USOS. 

Główne publikacje naukowe

  1. M. Ingelevič-Citak, Prawo narodów do samostanowienia a praktyka państw, Społeczeństwo i Polityka, nr 2(55)/2018.
  2. B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak, Aksjologia Organizacji Narodów Zjednoczonycha wyzwania współczesności – mocny punkt odniesienia czy potrzeba przewartościowania? Perspektywa polska, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes et al., Organizacja Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, C.H. Beck 2018.
  3. B. Kuźniak, M. Marcinko, M. Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, C.H. Beck 2017.
  4. Современное международное сообщество: характеристика и особенности, [w:] M. Ingelevič-Citak, B. Kuźniak (red.), Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku - Meždunarodnoe publičnoe prawo: vyzovy XXI veka - Völkerrecht: Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Kraków 2016.
  5. M. Ingelevič-Citak, Территория государства и технологический прогресс, [w:] M. Ingelevič-Citak, B. Kuźniak (red.), Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku - Meždunarodnoe publičnoe prawo: vyzovy XXI veka - Völkerrecht: Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Kraków 2016.
  6. M. Ingelevič-Citak, International status and legal capacity of unrecognized from the standpoint of International Public Law, Osteuropa Recht, 2016, t. 62, nr 2.
  7. M. Ingelevič-Citak, Crimean conflict: from the perspective of Russia, Ukraine, and public international law, International and Comparative Law Review, 2015, t. 15, nr 2.