Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Przemysław Roguski

Absolwent studiów prawniczych na uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Trinity College Dublin. Były lektor Niemieckiej Centraly Wymiany Akademickiej (DAAD) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na WPiA UJ. Trener drużyny WPiA UJ na konkurs "Philip C. Jessup International Law Moot Court". Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki, Senior Advisor fundacji ICT4Peace

Kontakt

E-Mail: przemyslaw.roguski@uj.edu.pl
Twitter
ORCIDORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-1723-4674

Dyżury

Terminy dyżurów podane są na stronie głównej oraz w wizytówce w portalu USOS.

Publikacje naukowe

2021

 1. P. Roguski, Przesłanki przypisania cyberoperacji państwu, [w:] A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.) Internet. Cyberpandemia, Warszawa 2021 (wyd. C.H.Beck, kwiecień 2021, w druku)
 2. P. Roguski, An Inspection Regime for Cyber Weapons: A Challenge Too Far?, AJIL Unbound, 2021, t. 115, nr 6, s. 111-115
 3. U. Fink, P. Müller-Graff, K. Oplustil, P. Roguski (red.), Deutsch-polnische Rechtsgemeinschaft. Gemeinsam in Europa, gemeinsam für Europa, Baden-Baden 2021 (współredakcja)

2020

 1. P. Roguski, The geopolitics of cloud computing, [w:] I. Albrycht, M. Rekowski, K. Mikulski (red.), Geopolitics of emerging and disruptive technologies, Kraków 2020, s. 81-89
 2. P. Roguski, Violations of Territorial Sovereignty in Cyberspace – an Intrusion-Based Approach, [w:] D. Broeders, B. van den Berg (red.), Governing Cyberspace: Behaviour, Power and Diplomacy, Lanham 2020, s. 65-84 (rozdział w monografii za 100 punktów, wyd. Rowman & Littlefield)
 3. P. Roguski, Collective Countermeasures in Cyberspace – Lex Lata, Progressive Development or a Bad Idea?, [w:] T. Jančárková, L. Lindström, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky (red.) 12th International Conference on Cyber Conflict: 20/20 Vision: the Next Decade, Tallinn 2020, s. 25-42
 4. N. Kushwaha, P. Roguski, B. Watson, Up in the air: ensuring government data sovereignty in the cloud, [w:] T. Jančárková, L. Lindström, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky (red.) 12th International Conference on Cyber Conflict: 20/20 Vision: the Next Decade, Tallinn 2020, s. 43-61
 5. P. Roguski, Application of International Law to Cyber Operations: a Comparative Analysis of States’ Views, 2020 Policy Brief, The Hague Program for Cyber Norms
 6. P. Roguski, Iran Joins Discussions of Sovereignty and Non-Intervention in Cyberspace, Just Security, 3.09.2020, https://www.justsecurity.org/72181/iran-joins-discussions-of-sovereignty-and-non-intervention-in-cyberspace/
 7. P. Roguski, A Health Check on International Law, Directions Blog, 15.05.2020, https://directionsblog.eu/a-health-check-on-international-law/
 8. P. Roguski, The Importance of New Statements on Sovereignty in Cyberspace by Austria, the Czech Republic and United States, Just Security, 11.05.2020, https://www.justsecurity.org/70108/the-importance-of-new-statements-on-sovereignty-in-cyberspace-by-austria-the-czech-republic-and-united-states/
 9. P. Roguski, Russian Cyber Attacks Against Georgia, Public Attributions and Sovereignty in Cyberspace, Just Security, 6.03.2020, https://www.justsecurity.org/69019/russian-cyber-attacks-against-georgia-public-attributions-and-sovereignty-in-cyberspace/

2019

 1. P. Roguski, Layered Sovereignty: Adjusting Traditional Notions of Sovereignty to a Digital Environment, [w:] T. Minárik, S. Alatalu, S. Biondi, M. Signoretti, I. Tolga, G. Visky (red.), 11th International Conference on Cyber Conflict: Silent Battle, 2019, s. 347-359
 2. P. Roguski, Overcoming the damage of disinformation, New Eastern Europe, 2019, nr 1 (35), s. 69-77
 3. P. Roguski, An Overview of International Humanitarian Law in France’s New Cyber Document, Just Security, 27.09.2019, https://www.justsecurity.org/66318/an-overview-of-international-humanitarian-law-in-frances-new-cyber-document/
 4. P. Roguski, France’s Declaration on International Law in Cyberspace: The Law of Peacetime Cyber Operations, Part I, Opinio Juris, 24.09.2019, http://opiniojuris.org/2019/09/24/frances-declaration-on-international-law-in-cyberspace-the-law-of-peacetime-cyber-operations-part-i/
 5. P. Roguski, France’s Declaration on International Law in Cyberspace: The Law of Peacetime Cyber Operations, Part II, Opinio Juris, 24.09.2019, http://opiniojuris.org/2019/09/24/frances-declaration-on-international-law-in-cyberspace-the-law-of-peacetime-cyber-operations-part-ii/

Przed 2018

 1. P. Roguski, Użycie siły w cyberprzestrzeni: "cyberwojna" jako wyzwanie dla systemu Narodów Zjednoczonych w XXI w. („Use of Force in Cyberspace: ‘cyberwar’ as a challenge for the United Nations System in the 21st Century”), [w:] E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Warsaw 2017, s. 401-410
 2. P. Roguski, How Russia Understands International Law, New Eastern Europe, 2017, nr. 2 (26), s. 162-166
 3. P. Roguski, Verantwortlichkeit der Staaten für von ihrem Territorium ausgehende Cyberangriffe, („International responsibility of states for cyberattacks conducted from their territory”) [w:] B. Kuźniak, M. Ingelević-Citak (red.), Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku = Meždunarodnoe publičnoe prawo: vyzovy XXI veka = Völkerrecht: Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Kraków 2016, s. 191-201
 4. P. Roguski, Globale Internetüberwachungsprogramme und der Menschenrechtsschutz, („Global Internet Surveillance Programs and Protection of Human Rights”) [w:] B. Kuźniak, M. Ingelević-Citak (red.), Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku = Meždunarodnoe publičnoe prawo: vyzovy XXI veka = Völkerrecht: Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Kraków 2016, s. 203-215
 5. P. Roguski, Anatomy of a Crisis: Not All Migrations Are Created Equal, New Eastern Europe, 2015, nr. 6(19), s. 35-45
 6. P. Roguski, Mechanizm rozwiązywania sporów handlowych Światowej Organizacji Handlu, [w:] B. Kuźniak, Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych: perspektywa polska, Warszawa 2015, s. 84-97
 7. P. Roguski, Rozwiązywanie sporów inwestycyjnych: doświadczenia polskie, w:] B. Kuźniak, Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych: perspektywa polska, Warszawa 2015, s. 165-177
 8. P. Roguski, Dokumenty procesu niemieckiego rabusia Ołtarza Mariackiego dr Eberhara Lutzego i ich interpretacja, [w:] Z. Witek, Dokumenty procesu niemieckiego rabusia Ołtarza Mariackiego dr Eberhara Lutzego i ich interpretacja, Kraków 2015, s. 779-829
 9. P. Roguski, Private Militär- und Sicherheitsunternehmen im Lichte des Völkerrechts, Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 2011 t. 4, nr. 3, s. 411-422
 10. P. Roguski, T. Keber, Ius ad bellum electronicum? Cyberangriffe im Lichte der UN-Charta und aktueller Staatenpraxis („Ius ad bellum electronicum? Cyberataki w świetle Karty Narodów Zjednoczonych oraz aktualnej praktyki państw”), Archiv des Völkerrechts, 2011 Vol. 49 Nr. 4, s. 399-434
 11. U. Fink, P. Roguski, T. Keber, Die Zukunft der Medienregulierung im Europarat, Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, 2011, t. 55, nr. 4, s. 292-300