Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury pracowników ZPMP

Dyżury zespołu ZPMP - prosimy o kontakt mailowy

Wrzesień 2020: 

 • dr Milena Ingelevič-Citak - 
 • dr hab. Michał Kowalski - po uprzednim umówieniu drogą mailową
 • dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ - Kierownik ZPMP - w dniach 1-14 września umawiane indywidualnie drogą mailową
 • prof. dr hab. Roman Kwiecień - 
 • dr Marcin Marcinko - 11.09 (piątek) - godz.13-14, MS Teams; 16.09 (środa) - godz. 9-10, Biblioteka ZPMP; 30.09 (środa) - godz. 10-11, Biblioteka ZPMP
 • dr Przemysław Roguski - wtorek, godz. 10-11, MS Teams
 • dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ - 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia i aktualności

Informacja nt. terminów i sposobu przeprowadzenia egzaminów z PMP

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w związku z zarządzeniem Dziekana WPiA, egzaminy z Prawa Międzynarodowego Publicznego w sesji głównej odbędą się wyłącznie w formie online

Terminy:

 • Egzamin przedterminowy: 27.05.2020
 • Egzamin w sesji (I termin): 19.06.2020
 • Egzamin w sesji (II termin): 26.06.2020
  Egzamin w sesji (termin dodatkowy): 20.07.2020

Sposób przeprowadzenia:

 1. Zapisy na przedtermin oraz egzaminy w sesji następują przez USOS;
 2. Do egzaminu przedterminowego dopuszczone są wyłącznie osoby, które zaliczyły ćwiczenia;
 3. Egzaminy będą składały się z:
  a) 15 pytań testowych wielokrotnego wyboru za 1 punkt;
  b) 10 pytań testowych wielokrotnego wyboru z uzasadnieniem za 2 punkty;
  c) 5 pytań opisowych za 3 punkty;
 4. Łącznie egzamin będzie trwał 45 minut i będzie można w nim uzyskać 50 punktów. Egzamin jest zdany po uzyskaniu co najmniej 26 punktów;
 5. Liczba punktów za oceny bdb/db za zaliczenie ćwiczeń zostanie proporcjonalnie zwiększona w stosunku do zwiększonego do 50 pkt maksymanlnego limitu pkt możliwego do uzyskania z testu egzaminacyjnego.

Zachęcamy również do lektury informacji nt. sposobu przeprowadzenia sesji zamieszczonych na stronach WPiA: https://wpia.uj.edu.pl/nauczanienaodleglosc/sesja-egzaminacyjna

Sukces drużyny WPiA UJ w konkursie Jessup

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż studenci naszego Zakładu, którzy w styczniu wygrali rundy krajowe konkursu "Philip C. Jessup International Law Moot Court" i tym samym zakwalifikowali się do rund międzynarodowych konkursu, w rankingu "Alona E. Evans Award" za najlepsze pisma procesowe zajęli 29. miejsce na świecie, a pismo procesowe dla strony pozwanej (Respondenta) uzyskało piąty najlepszy wynik! 

Ponieważ rundy międzynarodowe zostały odwołane ze względu na epidemię koronawirusa, jest to ostateczny wynik tegorocznego konkursu i zarazem stanowi najlepsze osiągnięcie polskiej drużyny w Jessup-ie. 

Studenci przygotowywali się do konkursu w ramach warsztatów prowadzonych przed dra Przemysława Roguskiego. 

Dyżury pracowników ZPMP we wrześniu

Uprzejmie informuję, że we wrześniu 2020 r. przebywam na urlopie w dniach 15-30 września. 

W I połowie miesiąca zapraszam do kontaktu mailowego: brygida.kuzniak@uj.edu.pl

W razie potrzeby możliwe także spotkanie w formie tele-konferencji lub video-konferencji, po uprzednim umówieniu się drogą mailową, 

dr hab. Brygida Kuźniak

Pliki do pobrania
xlsx
Informacja o zajęciach prowadzonych zdalnie w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego