Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Marcinko

Adiunkt, koordynator Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ; przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK; członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association ) – Grupa Polska oraz International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection; zdobywca Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w dziedzinie ochrony praw człowieka w Europie, stypendysta Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (lata 2005-2006); uczestnik programu badawczego Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (2006 r.); współpracownik Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie, Centre for European Studies UJ, a także Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej; wykładowca i współorganizator Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach; autor szeregu publikacji poświęconych prawnym zagadnieniom bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym oraz kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Kontakt

E-Mail: marcin.marcinko@uj.edu.pl

Dyżury

Aktualne godziny dyżurów podane są na stronie głównej oraz w wizytówce na portalu USOS.

Główne publikacje naukowe

 1. M. Marcinko, ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego, Kraków 2008;
 2. M. Marcinko, Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym, Dęblin 2008;
 3. M. Marcinko, Terrorists in Armed Conflicts: The Question of Combatancy, [w:] “Terrorisme et droit international/Terrorism and International Law” (ed. by Michael J. Glennon, Serge Sur), Hague Academy of International Law, Leiden-Boston 2008;
 4. M. Marcinko, Kwestia stosowania prawa okupacji wojennej w operacjach ONZ, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, nr 2, 2011;
 5. M. Marcinko, Direct Participation in Hostilities and Respect for the Lives of Civilians During Armed Conflicts, [w:] “Promoting Changes in Times of Transition and Crisis: Reflections on Human Rights Education” (red. K. Mazur, P. Musiewicz, B. Szlachta), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013;
 6. M. Marcinko, The Concept of Genocide in the Trials of Nazi Criminals before the Polish Supreme National Tribunal, [w:] “Historical Origins of International Criminal Law”, vol. 2 (red. M. Bergsmo, W.L. Cheah, P. Yi), Brussels 2014;
 7. M. Marcinko, Klauzula aut dedere aut iudicare w konwencjach międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi powietrznej [w:] „50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi” (red. Z. Galicki, K. Myszona-Kostrzewa), Warszawa 2014;
 8. M. Marcinko, Kwestia państwowości Palestyny z perspektywy prawa międzynarodowego, „Prawo i Polityka”, nr 6, 2015;
 9. M. Marcinko, Stare Miasto jako cel ataku podczas oblężenia Dubrownika w latach 1991-1992 w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, [w:] „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego: 60 lat Konwencji Haskiej i 15 lat jej Protokołu II” (red. E. Mikos-Skuza, K. Sałaciński), Warszawa 2015;
 10. M. Marcinko, Znaczenie międzynarodowego prawa humanitarnego w zwalczaniu powstania w świetle wybranych populacjocentrycznych doktryn przeciwpowstańczych, „Studia Prawnicze KUL”, nr 4 (68), 2016;
 11. M. Marcinko, B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak, Organizacje międzynarodowe, wydanie 5, Warszawa 2017;
 12. M. Marcinko, The Evolution of UN Anti-Terrorist Conventions towards the Universal Treaty-Based Model of Combating Terrorism, "Groningen Journal of International Law”, vol. 6, ed. 1, 2018.