Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Od 2014 r. członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2018-2022). Koncyliator w Sądzie Koncyliacyjnym i Arbitrażowym OBWE w Genewie (kadencja 2019-2025). W latach 2009-2019 powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP na członka orzekającego w Radzie do Spraw Uchodźców III i IV kadencji. Członek międzynarodowego Komitetu naukowego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) nt. "Use of Force: Military Assistance on Request". Stypendysta, m.in.: Alexander von Humboldt Stiftung, Max-Planck-Gesellschaft, the Tokyo Foundation.

Kierownik programu doktorskiego z zakresu nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ: https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/pl_PL/news

Więcej: www.michal-kowalski.pl

Kontakt

E-Mail: michal.kowalski@uj.edu.pl

Tel.:12 663 12 13 podczas dyżuru

 

Dyżury

Terminy dyżurów podane są na stronie głównej oraz w wizytówce w portalu USOS.

Główne publikacje naukowe

  • M. Kowalski, „Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego” (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ss. 285) – monografia nagrodzona w XXI konkursie organizowanym przez Fundację im. Profesora Manfreda Lachsa jako najlepsza monografia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego opublikowana przez polskiego autora w latach 2013 i 2014.
  • M. Florczak-Wątor, M. Kowalski (eds.), 70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka [70 Years of the Universal Declaration of Human Rights], Księgarnia Akademicka, Kraków 2019.
  • Pełna lista publikacji: http://www.michal-kowalski.pl/publikacje.html